Odvoz stavební suti Truhlářská/Soukenická

Odvoz stavební suti a stavebního dřeva z nitrobloku v ulici Truhlářská/Soukenická ze zúženého vjezdu. Suť přesouvána nakladači do kontejnerových van a její odvoz na skládku.

Provedené práce

  • Nakládka stavební suti kloubovým nakladačem
  • Přesun stavební suti do kontejnerů
  • Odvoz stavební suti na skládku
  • Odvoz dřeva na skládku