Odvoz a likvidace stavební suti – Praha 4

Přistavení a pozdější odvoz naložené stavební suti – Praha 4.

náklaďák a plný kontejner kontejner na stavební suť