Kontakt

Odpady-Janeček s.r.o.
Sídlo společnosti na adrese
Slévačská 473/26
Praha 9, 198 00
IČO: 048 96 645
DIČ: CZ 048 96 645

Telefonický kontakt:

Jersák Adolf – Dispečink
+420 777 888 607

Email:
dispecink@odpady-janecek.cz

Janeček Ludvík – Jednatel
+420 7777 00 511

Název projektu: „Separace a svoz odpadu v okrese Praha-východ

Popis projektu: Cílem projektu s názvem „Separace a svoz odpadu v okresu Praha-východ“ je navýšení kapacity svozu a vybudování systému pro zkvalitnění nakládání s odpady na území okresu Praha-Východ za účelem lepšího naplnění environmentální politiky Evropské Unie při řešení nakládání s odpady v oblasti separace a svozu komunálního odpadu a odpadu podobnému komunálnímu odpadu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dokumenty ke stažení:

Rozhodnutí MHMP o nákládání s odpady zde

Rozhodnutí o registraci k DPH zde

 

Slévačská 473/26, Praha-Praha 14, Česká republika